Kontakt

22 575 07 77
[email protected]


Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna
ul Dywizjonu 303 139/137
01-470 Warszawa

Centrum Informacji:
tel.: 22 575 07 77
fax.: 22 575 07 01

[email protected]

Kapitał Akcyjny 19 217 380 PLN w pełni opłacony
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307